แนะนำหลักสูตรและการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ TCAS 64 ในกิจกรรม CMU OPEN HOUSE ONLINE 2020

08.30 - 12.00 น. สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพหลักสูตร ร่วมแนะนำหลักสูตรและการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ TCAS 64 ในกิจกรรม CMU OPEN HOUSE ONLINE 2020 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) โดยร่วมเสวนาและตอบคำถามจากนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom : Webinar และ Facebook Live มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www.facebook.com/cmuofficial


เอกสารประกอบ :

Photo : 5 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 15 พ.ย. 2563
  เผยแพร่โดย : ศิริขวัญ ใจสม | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1377 ครั้ง