การเยี่ยมชมบูธแนะแนวการศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ ในงานมหกรรมติว Wisdom V Education Expo 2020

08.30 - 17.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

การเยี่ยมชมบูธแนะแนวการศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ ในงานมหกรรมติว Wisdom V Education Expo 2020 วันที่ 8 พฤศจิกายน  2563  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
 


เอกสารประกอบ :

Photo : 27 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 8 พ.ย. 2563
  เผยแพร่โดย : พนิตา ศิริเกษร | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1528 ครั้ง