โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรงานบริการการศึกษา ระดับปริญญาตรี เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563”

10.00 - 11.00 น. ห้องประชุมมนู ศีติสาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จะได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรงานบริการการศึกษา ระดับปริญญาตรี เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563” สำหรับบุคลากรงานบริการการศึกษาฯ ระดับปริญญาตรี ทั้งส่วนกลางและสาขาวิชา คณะเกษตรศาสตร์ ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 –
12.00 น. ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร 


เอกสารประกอบ :

Photo : 17 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 4 พ.ย. 2563
  เผยแพร่โดย : พนิตา ศิริเกษร | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1415 ครั้ง