การนำเสนอฝึกงานโครงการเกษตรแบบครบวงจร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กระบวนวิชา 400290

08.00 - 16.00 น. ณ ห้อง AB5-401,402 คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การนำเสนอฝึกงานโครงการเกษตรแบบครบวงจร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กระบวนวิชา 400290 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 8.00 - 16.00 น.  ณ ห้อง AB5 - 401,402 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยลัยเชียงใหม่  


เอกสารประกอบ :

Photo : 13 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 28 ต.ค. 2563
  เผยแพร่โดย : พนิตา ศิริเกษร | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1444 ครั้ง