สัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

09.00 - 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารนชย์ ดร.ณัฐา  โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา  ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา มอบนโยบายและแนวทางในจัดกิจกรรมแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เนื่องในการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563


เอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 1 ก.ค. 2563
  เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1769 ครั้ง