คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดบูธแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

09.00 - 12.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาฯ ร่วมจัดบูธแนะแนวการศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาตามระบบ TCAS 63 ในงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 5 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 3 ก.พ. 2563
  เผยแพร่โดย : ศิริขวัญ ใจสม | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2222 ครั้ง