รางวัลคนดีศรีเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562

08.00 - 16.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติมอบรางวัลคนดีศรีเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562 จากสภาคณบดีการเกษตรแห่งประเทศไทย ให้แก่นางสาวศิรประภา ยศทองงาม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา


เอกสารประกอบ :

Photo : 1 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวแสดงความยินดี
วันที่เผยแพร่ : 21 ม.ค. 2563
  เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2885 ครั้ง