พิธีมอบทุนการศึกษาเทสโก้โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

09.30 - 10.30 น. ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาคำเที่ยง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา  ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาเทสโก้โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาคำเที่ยง ในโอกาสนี้ นางสาวกวีธารณ์  วงษ์เคี่ยม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ผู้ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นตัวแทนนักศึกษาทั้งหมดในการกล่าวขอบคุณ คุณสุนทร  อรุณานนท์ชัย ประธานมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย


เอกสารประกอบ :

Photo : 5 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 10 ม.ค. 2563
  เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2027 ครั้ง