งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "เกษตรแดนคาวบอย"

13.00 - 22.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาพร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งกิจกรรมในงานจะประกอบด้วยการแข่งขันทักษะทางการเกษตร การแข่งขันกีฬาสากลและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค โดยมีสถาบันที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 12 สถาบันจากทั่วประเทศ


เอกสารประกอบ :

Photo : 93 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 26 ธ.ค. 2562
  เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2012 ครั้ง