ปฐมนิเทศฝึกงานโครงการเกษตรแบบครบวงจร กระบวนวิชา 400290 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

09.00 - 10.00 น. ห้องประชุมบุญญาวาส ลำเพาพงศ์

การปฐมนิเทศฝึกงานโครงการเกษตรแบบครบวงจร กระบวนวิชา 400290 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล  เป็นผู้ชี้แจงให้กับนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงานในครั้งนี้


เอกสารประกอบ :

Photo : 5 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 18 ธ.ค. 2562
  เผยแพร่โดย : ธีรนุช ภัทรกุล | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1754 ครั้ง