ประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 7/2562

13.30 - 17.30 น. ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ 

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 7/2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562
เอกสารประกอบ :

Photo : 18 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 11 ธ.ค. 2562
  เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1840 ครั้ง