คณะเกษตรศาสตร์เปิดบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ ณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

08.30 - 16.30 น. โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์เชิงรุก โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โดยมี ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาฯ และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวการศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์  

ทั้งนี้ มีนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ 700 คน

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ “TCAS 63”  โดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 


เอกสารประกอบ :

Photo : 14 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 21 พ.ย. 2562
  เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2167 ครั้ง