ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 (วันที่ 1)

08.00 - 16.30 น. หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบูธนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านหลักสูตร/การเรียนการสอน และงานวิจัย แก่กลุ่มนักเรียน ครู/ครูแนะแนว หน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของคณะฯ


เอกสารประกอบ :

Photo : 22 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 7 พ.ย. 2562
  เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1991 ครั้ง