โครงการ "Learning through Creative Projects" (วันที่ 1)

08.30 - 20.30 น. ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก และมูลนิธิวายไอวาย ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงกำไรที่ทำงานด้านการพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชนในประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Learning through Creative Projects" เพื่อพัฒนา soft skills ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ  โดยทีมวิทยากรจากมูลนิธิเกื้อฝันเด็กและมูลนิธิวายไอวาย  ทั้งนี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 11 คน และมีทีมอาจารย์พี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาฯ ให้การดูแลตลอดการจัดโครงการ

โดยวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 มีกิจกรรม ดังนี้

  • กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ แนะนำหลักสูตร
  • กิจกรรมเปิดใจ: ฟัง
  • กิจกรรมรู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่นกับทฤษฎีกงล้อสี่ทิศ
  • กิจกรรมรู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่นกับตัวต่อมหาสนุก
  • กิจกรรม Human Centered Design Concept
เอกสารประกอบ :

Photo : 24 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 12 ต.ค. 2562
  เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1663 ครั้ง