โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกลุ่มผู้เรียนในระบบการศึกษาตลอดชีวิต

09.00 - 11.00 น. ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย "โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกลุ่มผู้เรียนในระบบการศึกษาตลอดชีวิต" โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน 18 คน ในวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ 


เอกสารประกอบ :

Photo : 34 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 30 ก.ย. 2562
  เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1900 ครั้ง