โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

07.30 - 15.30 น. วัดพระธาตุดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด โดยได้รับความเมตตาจากพระราชโพธิวรคุณ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด ให้โอวาทธรรมแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 2 รุ่น (รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม- 1 กันยายน และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2562) ซึ่งในการอบรมครั้งนี้นอกเหนือจากการบรรยายหลักธรรมแล้ว ยังมีการเจริญสมาธิ รวมถึงกิจกรรมด้านการประเมินบุคลิกภาพสอดแทรกอีกด้วย


เอกสารประกอบ :

Photo : 19 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 9 ก.ย. 2562
  เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1774 ครั้ง