นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ณ คณะเกษตรศาสตร์

13.00 - 16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์

วันพุธที่ 5 กันยายน 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 16 คน และครูแนะแนว 1 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ณ คณะเกษตรศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับและแนะแนวการเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ คณะครูและนักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 356416 : สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อม, กระบวนวิชา 357210 : แมลงศัตรูทางการเกษตร (ปฏิบัติการ), กระบวนวิชา 360212 : ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบื้องต้น, เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างและคุณภาพของสินค้าเกษตรและอาหาร, 
เยี่ยมชมร้านค้าเกษตร, ร้าน CMU Steak and Coffee, และ ร้าน Aggie Hut


เอกสารประกอบ :

Photo : 31 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 6 ก.ย. 2562
  เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2200 ครั้ง