ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม

12.00 - 16.00 น. โรงเรียนพร้าววิทยาคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาฯ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3  ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ในงานวันเปิดโลกกว้างทางการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 - 16.00 น. โดยกิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมประมาณ 200 คน


เอกสารประกอบ :

Photo : 14 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 29 ส.ค. 2562
  เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2467 ครั้ง