บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด มอบทุนการศึกษา

09.00 - 09.30 น. คณะเกษตรศาสตร์

บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด โดย ดร.ดร.หัทยา อ​รุ​โณทยา​นันท์ นักวิจัยอาวุโสและผู้จัดการห้องปฏิบัติการ มอบทุนการศึกษา Simon N Groot ประจำปีการศึกษา 2562  จำนวน 100,000 บาท ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้รับมอบทุนการศึกษาดังกล่าว


เอกสารประกอบ :

Photo : 3 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 16 ส.ค. 2562
  เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1914 ครั้ง