พิธีไหว้ครูและพิธีวันพร ประจำปีการศึกษา 2562

10.00 - 12.00 น. บริเวณอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา มอบสูทประจำตำแหน่งแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 มอบไทน์และเข็ม Senior แก่ผู้เเทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ บริเวณอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น.


เอกสารประกอบ :

Photo : 143 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่เผยแพร่ : 16 ส.ค. 2562
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1924 ครั้ง