ปฐมนิเทศฝึกงานโครงการเกษตรแบบครบวงจร กระบวนวิชา 400290 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

09.00 - 10.30 น. ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ประธานในการปฐมนิเทศโครงการฝึกงาน 2 เกษตรแบบครบวงจร (กระบวนวิชา 400290) ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รหัส 61081..ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการฝึกงานแก่นักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกงานดังกล่าว วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์

 


เอกสารประกอบ :

Photo : 28 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 14 ส.ค. 2562
  เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2285 ครั้ง