ปลูกข้าววันแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

07.30 - 12.00 น. ณ บริเวณแปลงสาธิตศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ เป็นประธานเปิดงานปลูกข้าววันแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายนเรศ ปินตาเลิศ เป็นวิทยากรทำพิธีเรียกขวัญข้าว ในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 น. ภายในกิจกรรมดังกล่าวมีคณาจารย์ นักศึกษาร่วมปลูกข้าววันแม่ ณ บริเวณแปลงสาธิตศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 64 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่เผยแพร่ : 10 ส.ค. 2562
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2341 ครั้ง