โครงการ Pre college และเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

06.00 - 06.00 น. คณะเกษตรศาสตร์

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดโครงการ Pre college และเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
ซึ่งเนื้อหาของการทำกิจกรรม เป็นการบรรยายจากวิทยากรและการทำกิจกรรมกลุ่ม


เอกสารประกอบ :

Photo : 23 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 31 ก.ค. 2562
  เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1879 ครั้ง