วันผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

08.30 - 12.00 น. ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะผู้บริหารคณะฯ เนื่องในกิจกรรม "วันผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นการแนะนำการจัดการการเรียนการสอน สวัสดิการและกิจกรรมที่นักศึกษาให้แก่ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 19 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ค. 2562
  เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1696 ครั้ง