การเข้ารับการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

08.30 - 16.30 น. ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 610810xxx เข้ารับการฝึกงานของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ โดยแบ่งนักศึกษาทั้งหมด 4 กลุ่ม เพิ่อเข้ารับการฝึกงานสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำแบบครบวงจร โดยมีทั้งหมด 4 หมวดคือ หมวดสุกร หมวดโคนมและแปลงหญ้า หมวดสัตว์ปีก และหมวดสัตว์น้ำ โดยเวียนจนครบแต่ละฐาน และในภาคค่ำ เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ เรื่อง Inspiration & Let's speak english โดย อาจารย์ พัชรากรานต์ อินทะนาค คณะมนุษยศาสตร์ ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
เอกสารประกอบ :

Photo : 24 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 22 พ.ค. 2562
  เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2307 ครั้ง