การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ในกระบวนวิชา 400190 (ฝึกงาน 1)

08.30 - 17.30 น. ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 610810xxx เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ในกระบวนวิชา 400190 (ฝึกงาน 1) โดยแบ่งนักศึกษาทั้งหมด 4 กลุ่ม ประกอบไปด้วย โซนแปลงพืชสวน EF393+ผานบุกเบิก โซนแปลงพืชสวน EF393T+ผานพรวน โซนแปลงพืชสวน EF393T+โรตารี และ โซนแปลงพืชสวน รถเกี่ยวนวดข้าว เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรตามฐาน โดย บริษัทยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ


เอกสารประกอบ :

Photo : 33 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 23 พ.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2101 ครั้ง