การเข้ารับการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

08.30 - 17.00 น. ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 610810xxx เข้ารับการฝึกงานของภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร โดยแบ่งนักศึกษาทั้งหมด 6 กลุ่ม เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เพิ่มเติม และในภาคค่ำ เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ เรื่อง การเรียนรู้การทำงานเป็นทีม โดย คุณสมโภชน์ อริยจักร คุณนเรศ ปินตาเลิศ และสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
เอกสารประกอบ :

Photo : 30 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 22 พ.ค. 2562
  เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1977 ครั้ง