โครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาและเตรียมความพร้อมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

09.00 - 16.30 น. โรงแรมโบทานิค รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาและเตรียมความพร้อมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมโบทานิค รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 


เอกสารประกอบ :

Photo : 14 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ค. 2562
  เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1909 ครั้ง