การเข้ารับการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ของภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

08.30 - 16.30 น. ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 610810xxx เข้ารับการฝึกงานของภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช โดยแบ่งนักศึกษาทั้งหมด 6 กลุ่ม และเวียนฐานฝึกจนครบ 6 ฐาน โดยในภาคเช้าฝึกงานสาขาวิชากีฏวิทยา และในภาคบ่ายฝึกงานสาขาวิชาโรคพืช ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 75 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 16 พ.ค. 2562
  เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2320 ครั้ง