พิธีเปิดงานการฝึกงานนักศึกษา กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2561

08.30 - 16.30 น. ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร คณะเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน การฝึกงานนักศึกษา กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร คณะเกษตรศาสตร์ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์ในด้านวิชาการ และการปฏิบัติงานทางการเกษตรให้กับนักศึกษา อีกทั้งยังมีจุดหมายเพื่อสร้างความรับผิดชอบ ความมีวินัย และความสามัคคีให้กับนักศึกษาอีกด้วย
เอกสารประกอบ :

Photo : 78 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 15 พ.ค. 2562
  เผยแพร่โดย : ณัฐกุล ขวัญอ่อน | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2036 ครั้ง