การสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ (TCAS) รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

08.30 - 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระบบ (TCAS) รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2562 การรับตรงร่วมกัน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. โดยมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จำนวนทั้งสิ้น 139 คน ได้มีการประชุมชี้แจงทุนและการเตรียมเอกสารสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ และสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมสาขาวิชากีฏวิทยา อาคาร AB1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสารประกอบ :

Photo : 12 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 15 พ.ค. 2562
  เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1869 ครั้ง