พิธีเปิด กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Camp 2019

08.30 - 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Camp 2019 โดย ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร กล่าวต้อนรับ และ ดร.ชฏามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวเปิดงาน

สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับฟังการบรรยายหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์เกษตร จากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเกษตรโดยนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม การศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ และศึกษาดูงานด้านเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ณ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม จำกัด จังหวัดลำพูน


เอกสารประกอบ :

Photo : 23 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 29 เม.ย. 2562
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2273 ครั้ง