นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าย Strong Summer Camp 2019 จากสถาบันกวดวิชา Strong Academy เข้าเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์

13.00 - 14.30 น. ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์

          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าย Strong Summer Camp 2019 จากสถาบันกวดวิชา Strong Academy และทีมงาน จำนวน 54 คน เข้าเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์
เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและบรรยายแนะนำคณะฯ หลักสูตรการเรียนการสอน การรับเข้าตามระบบ TCAS ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ กล่าวแนะนำช่องทางการติดต่อคณะเกษตรศาสตร์ จากนั้นนำน้องๆนักเรียนเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนม ตลาดนัดสินค้าปลอดสารพิษ ร้านค้าเกษตร และร้าน Aggie Hut


เอกสารประกอบ :

Photo : 14 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 27 มี.ค. 2562
  เผยแพร่โดย : ศิริขวัญ ใจสม | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 3486 ครั้ง