โครงการอบรมพัฒนานักศึกษาสู่เกษตรอัจฉริยะ

09.00 - 12.00 น. ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดการอบรมพัฒนานักศึกษาสู่เกษตรอัจฉริยะ โดยทีมงานสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการเกษตรในอนาคตที่นำเอาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารเข้ามาอำนวยความสะดวก


เอกสารประกอบ :

Photo : 13 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 28 มี.ค. 2562
  เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1792 ครั้ง