ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36

06.00 - 06.00 น. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาพประกอบโดย นายพัชรพล วงศ์ไชยา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 


เอกสารประกอบ :

Photo : 20 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 9 ม.ค. 2562
  เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2164 ครั้ง