งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "เกษตรเมืองกรุง มุ่งสร้างนวัตกรรม นำพาประเทศไทยยั่งยืน"

13.00 - 21.00 น. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแข่งขันทักษะทางการเกษตร กีฬาสากลและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันต่างๆ รวม 12 สถาบัน

ซึ่งผลการแข่งขันทักษะทางการเกษตร ได้รับรางวัลเหรียญทอง 9 เหรียญ รางวัลเหรียญเงิน 8 เหรียญ และได้รับรางวัลชนะเลฺิศกีฬาเซปักตะกร้อ รวมถึง น.ส.จิราพร แสงต๊ะ ได้รับตำแหน่ง Miss 4 Jobb


เอกสารประกอบ :

Photo : 88 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2 ม.ค. 2562
  เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2381 ครั้ง