คณะดูงานจากมหาวิทยาลัย Guangxi University ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

08.30 - 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 นักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Guangxi University ประเทศจีนเข้าศึกษาดูงานด้านสัตวศาสตร์โดยมี อ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ อาจารย์จากภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ เป็นผู้บรรยายด้านการตรวจคุณภาพโคนม ณ ห้องปฏิบัติการกลาง พร้อมเยี่ยมชมการสาธิตการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำนม milkbomb ณ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 12 ธ.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2573 ครั้ง