ความคืบหน้า...นับถอยหลังสู่งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่8

07.00 - 07.00 น.

ความคืบหน้าของสถานที่จัดงาน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เพื่อเตรียมพร้อมสู่ งานเกษตรภาคเหนือ(Northern Thailand Agricultural Fair) ครั้งที่ 8 “เกษตรทันสมัย เศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจชุมชน” ที่จะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ภายในงานจะพบกับ นิทรรศการ อาทิเช่น นิทรรศการโครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นิทรรศการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นิทรรศการองค์กรอิสระและเครือข่ายเกษตร นวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ มีเวทีเสวนาพุดคุยเกี่ยวกับการเกษตร และแนวคิดเกี่ยวกับเกษตรยุคใหม่ และมีการประกวดอีกมายมายเกี่ยวกับการเกษตร มีการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น และยังมีกิจกรรมนันทนาการความบันเทิง และร้านค้า ตลาดนัดเกษตร และมหกรรมอาหาร ฯลฯ


เอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2201 ครั้ง