โครงการอบรมเทคนิคสมัครงานและการเรียนรู้การทำงานในสังคมเกษตรพลวัต

08.00 - 16.00 น. ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเทคนิคสมัครงานและการเรียนรู้การทำงานในสังคมเกษตรพลวัต ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ซึ่งได้ความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรมากความรู้ความสามารถจาก Feed Ingredients Trading Business Group เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการนี้อาจารย์ ดร.ชูชาติ  สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ


เอกสารประกอบ :

Photo : 16 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 19 พ.ย. 2561
  เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1890 ครั้ง