งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 23 และ CMU OPEN HOUSE ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

08.30 - 16.30 น. หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานบริการการศึกษาและพัฒคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดบูธนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 23 และ CMU OPEN HOUSE ครั้งที่ 5  ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 8 - 9 พ.ย. 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารคณะเกษตรศาสตร์ อาทิ ด้านการเรียนการสอน งานหลักสูตร แก่กลุ่มนักเรียน ครู/ครูแนะแนว หน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ได้ให้การต้อนรับกลุ่มนักเรียนที่เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการและคณะฯ ในภาคเช้าและบ่าย  โดยในปีนี้คณะฯ มีนักเรียนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม โดยประมาณ จำนวน 500 คน 


เอกสารประกอบ :

Photo : 37 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 12 พ.ย. 2561
  เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2036 ครั้ง