พิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.5 ในการประกวดโครงงานค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Camp 2018

13.30 - 15.30 น. อาคารเฉลิพระเกียรติ คณะเกาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คุณปิยะฉัตร ไคร้วานิช เบอร์ทัน ผู้อำนวยการฝ่าย สวทช.ภาคเหนือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดร.บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร ประธานกรรมการบริษัทเชียงใหม่ เฟรชมิลค์ฟาร์ม จำกัด และคณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงมใหม่ มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดโครงงานค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Camp 2018 ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดประกวดภายใต้หัวข้อ “ การแก้ไขปัญหาการเกษตรในชุมชนโดยใช้วิทยาศาสตร์ ” ได้แก่ 

ลำดับที่ 1 ทีมโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน “ โครงการถุงชะลอการสุกของผลไม้จากข้าวโพด ” ลำดับที่ 2 ทีมโรงเรียนปายวิทยาคาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน “ โครงงานผลของอุณหภูมิและตำแหน่งของกลีบกระเทียม เพื่อการชักนำการเกิดกระเทียมโทน ” และ ลำดับที่ 3 ทีมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่  “ โครงงานการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าโดยเชื่อจุลินทรีย์ที่เป็นปฏิปักษ์ ” เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ ชั้น 3 อาคารเฉลิพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


เอกสารประกอบ :

Photo : 15 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 30 ต.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2629 ครั้ง