ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะโครงการ Smart Aggie Camp 2018 "เกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี"

13.00 - 16.00 น. ห้องประชุมดำรง ติยวลีย์

ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะโครงการ Smart Aggie Camp 2018 "เกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี" โดยมีคณะกรรมการพิจารณาผลโครงงานของนักเรียนที่ร่วมโครงการฯ ร่วมกัน วันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมดำรง ติยวลีย์ 


เอกสารประกอบ :

Photo : 5 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 20 ก.ย. 2561
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1779 ครั้ง