โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

09.00 - 12.00 น. ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรากรานต์  อินทะนาค  อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 โดยมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3, 4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมอบรมสัมนา วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมบุญญวาส  ลำเพาพงศ์ 

 


เอกสารประกอบ :

Photo : 13 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 6 ก.ย. 2561
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2368 ครั้ง