แนะแนวการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา TCAS 62 ประจำปีการศึกษา 2562

08.00 - 12.00 น. ณ ห้องลานนาน บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ 

       คณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบูธประชาสัมพันธ์แนะนำอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562  โดยมี ผศ.ดร.จิรวรรณ  กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร เป็นผู้บรรยายการแนะนำคณะ/สาขาวิชา ช่องการการรับเข้าในระบบ TCAS62  ณ ห้องลานนาน บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่  วันที่ 31 สิงหาคม 2561 
        และในระหว่างวันที่ 3 - 12 กันยายน 2561 ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ได้บรรยายประชาสัมพันธ์อาจารย์แนะแนวและนักเรียน ได้แก่ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย, โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก, โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และโรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก


เอกสารประกอบ :

Photo : 50 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 12 ก.ย. 2455
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2366 ครั้ง