โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

09.00 - 15.00 น. วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับความเมตตาจากพระราชโพธิวรกุล เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ให้โอวาทธรรมแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม และโอกาสนี้อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการเปิดโครงการ


เอกสารประกอบ :

Photo : 28 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 27 ส.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1929 ครั้ง