บริษัท เบทาโกร จำกัด บรรยายพิเศษและสมัครฝึกงานสหกิจศึกษา นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์

คุณจงยุทธ  โสตถิปิณฑะ เจ้าหน้าที่อาวุโสทรัพยากรมนุษย์ บริษัทเบทาโกร จำกัด และทีมงาน ได้บรรยายพิเศษ "เรื่อง Career Planning guideline" เป็นการบรรยายเกี่ยวกับลักษณะบัณฑิตที่องค์กร/ธุรกิจ ต้องการ ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณะเกษตรศาสตร์เป็นอย่างมาก วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมบุญญวาส  ลำเพาพงษ์


เอกสารประกอบ :

Photo : 19 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 22 ส.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2605 ครั้ง