ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเรณุกา แปงเมือง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลยกย่องคุณธรรม จริยธรรม (บุคคลต้นแบบความดี) ประจำปี 2561

08.00 - 16.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตหัวหิน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเรณุกา แปงเมือง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลยกย่องคุณธรรม จริยธรรม (บุคคลต้นแบบความดี) ประจำปี 2561 ประเภทนักเรียน/นักศึกษาดีเด่น
ในการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้โครงการ “ อัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนแผ่นดินไทย ครั้งที่ 14 ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตหัวหิน


เอกสารประกอบ :

Photo : 1 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวรับรางวัล
วันที่เผยแพร่ : 21 ส.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 3474 ครั้ง