การตรวจเยี่ยมหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

08.00 - 13.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 14 - 17 สิงหาคม  2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ 


เอกสารประกอบ :

Photo : 8 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 14 ส.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1691 ครั้ง