ปฐมนิเทศโครงการฝึกงาน 2 เกษตรแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา 2561

13.00 - 15.00 น. ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ประธานในการปฐมนิเทศโครงการฝึกงาน 2 เกษตรแบบครบวงจร (กระบวนวิชา 400290) ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รหัส 60081..ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการฝึกงานแก่นักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกงานดังกล่าว วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร


เอกสารประกอบ :

Photo : 19 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 15 ส.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2094 ครั้ง