การจัดทำรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร ผ่านระบบ CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2560

13.30 - 15.30 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร ผ่านระบบ CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2560 ได้รับเกียรติจาก คุณภัทราภรณ์ กุยแก้ว เจ้าหน้าฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาของภาควิชาให้ความสนใจเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์  ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โทรศัพท์ 0-5394-1410-13 


เอกสารประกอบ :

Photo : 13 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 8 ส.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1971 ครั้ง